هلدینگ دیاکو


دپارتمـان تخصصـی وکالت

سهم زن از ارث شوهر یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که در رابطه با تصمیم تقسیم ارث وجود دارد. بر اساس قانون مدنی سهم زن از ارث شوهر در صورتی که مرد فرزند داشته باشد یا نداشته باشد، متفاوت است.

در ماده ۸۶۴ قانون مدنی در خصوص ارث زن از شوهر چنین مقرر داشته است: از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث می برند هر یک از زوجین است که باید در حین فوت دیگری زنده باشد. بنابراین زن از شوهر خود ارث می‌برد.

اما نکته مهم این است که زن زمانی از شوهر خود ارث می‌برد که عقد دائم باشد. اما اگر زن عقد موقت(صیغه‌ای) باشد، از شوهر خود ارث نخواهد برد و زن حق گرفتن نفقه را نیز ندارد، مگر آنکه شرط شده باشد. فقط می‌تواند مهریه خود را بگیرد، حتی اگر صیغه ۹۹ ساله باشد، باز هم حتی در صورت توافق  ارث وجود نخواهد داشت.

مطالب پیشنهادی:

 

بر اساس قانون ۹۴۳ اگر فردی زن خود را طلاق دهد و طلاق از نوع رجعی ( بازگشت) باشد، اگر مرد یا زن در مدت عده فوت کنند، از یکدیگر ارث می‌برند. در طلاق رجعی تا پایان مدت عده، حق ارث باقی  است و اگر طلاق در زمان بیماری که به مرگ می‌انجامد، واقع شود، تا یک سال حق ارث برای زن باقی می‌ماند، مگر اینکه زن ازدواج دیگری داشته باشد که در آن صورت  ارث به او تعلق نخواهد گرفت.

 

در ایام قدیم به  زن فقط از  اموال منقول ( قابل انتقال) مرد ارثیه تعلق می‌گرفت ، اما از اموال غیر منقول مانند زمین خانه ارث نمی‌برد. در قانون جدید زن هم از اموال منقول و هم از  قیمت اموال غیرمنقول  از شوهرش ارث می‌برد.

 

در حال حاضر قانون ارث برای زن که شوهرش فوت شده به این شکل است. بر اساس ماده ۹۷۶ قانون مدنی در صورتی که مرد فوت کند و فرزند داشته باشد زن یک هشتم از اموال منقول و یک هشتم از اموال غیر منقول مانند زمین و خانه به ارث می‌برد.

 

 اگر مردی فوت کند و  فرزندی نداشته باشد، ارث زن او یک چهارم از اموال منقول و یک چهارم از قیمت انواع غیر منقول است. در صورتی که مرد چند زن داشته باشد، ارث بین آنها تقسیم می‌شود.  مثلا اگر دو زن داشته باشد (در صورت داشتن فرزند از هر دو ) یک هشتم به طور مساوی بین آنان تقسیم می‌شود. اگر یکی از زن‌ها فرزند داشته باشد و دیگری که فرزند ندارد به واسطه وجود فرزندان همسر دوم نصف یک هشتم را از اموال شوهر به ارث خواهد برد.

سهم زن از ارث
سهم زن از ارث

 

زن از دیه شوهر خود نیز در صورت داشتن فررزند یک هشتم و در صورت نداشتن فرزند یک چهارم ارث می‌برد.

 

اگر وارث‌ها متعدد باشند، متوفی فرزند زیادی داشته باشد، سهم زن بیشتر از همه پسران است.

مرد  می‌تواند در زمان حیات خود اموال خود به مالکیت دیگری در آورد، اما باید بر پایه عقدی عقد قراردادی باشد که فوت آن به منتقل کننده تاثیری نداشته باشد.

 

یکی از رایج‌ترین موارد عقد صلح عمری است. عقد صلح  یک نوع قرارداد است که در آن معامله به عامیانه به مصالحه انجام می‌گیرد. مثلاً یک خانه در مقابل یک شاخه نبات صلح  می‌کنند. عقد صلح در دفترخانه تنظیم می‌شود که به موجب آن کسی که صلح می‌کند، اموال خود را به نام دیگری می‌نماید به این ترتیب تا زمانی که در حیات است می‌تواند از مال خود استفاده کند. به این صورت بعد از فوت او ورثه نسبت به اموال حقی ندارند.

 

طبق ماده ۹۴۶ مرد از تمام اموال و دارایی زن ارث می‌بر‌د. در مورد تعلق گرفتن ارث مرد به زن در بالا گفته شد. متاسفانه عموم مردم باور دارند که هر کس  هر اندازه  که می‌خواهد می‌تواند اموال خود را  وصیت کند. در حالی که طبق ماده ۸۴۳ قانون مدنی هر فرد تنها می‌توان نسبت به یک سوم مالش وصیت کند، اگر بیش از این مقدار وصیت کند، طبق قانون باید با اجازه ورثه باشد.

 

مهریه زن پس از فوت شوهر چگونه است؟

 

زن می‌تواند پس از فوت شوهر علاوه بر مقدار ارثیه، مهریه خود را  نیز از اموال مرد مطالبه کند. در صورتیکه مرد دو زن داشته باشد، هر دو زن از حقوق یکسانی برای مهریه برخوردارند.

 

زن هرگونه که بخواهد می‌تواند در مهریه  تصرف کنند، زیرا مهریه پرداخت دین است که بر ذمه مرد و جزو بدهی‌های مرد محسوب می‌شود.

 

درخواست مطالبه مهریه بعد از فوت شوهر در دادگاه خانواده است. بر اساس قانون مدنی ابتدا باید بدهی‌های مرد پرداخت شود که مهریه نسبت به سایر بدهی‌ها در اولویت قرار می‌گیرد و بعد از آن  اگر چیزی از سهم الارث باقی ماند، بین ورثه تقسیم می‌شود.

 

بر اساس قانون حتی اگر تقسیم ترکه متوفی بین فرزندان انجام شده باشد، باز هم  زن می‌تواند درخواست مطالبه مهریه به طرفیت ورثه متوفی اقامه کند. اگر مهریه زن پول رایج باشد، بر اساس شاخص فوت شوهر مهریه را دریافت می‌نماید.

 

موسسه حقوقی دیاکو در کرج انجام کلیه دعاوی حقوقی مانند  دریافت سهم الارث زن، فرزندان و دیگر وارثان، دریافت مهریه، نفقه، درخواست طلاق، شکایت علیه چک برگشتی ، سفته و دیگر کارهای حقوقی مانند ثبت شرکت، ثبت برند، طراحی‌سایت و غیره را با حرفه‌ای‌ترین وکلا در کوتاه‌ترین مدت به انجام می‌رساند. 

کرج | میدان شاه عباسی | شهدای دانشجو | مجتمع اداری امیر | طبقه دوم
02632400680 - 02632207510
09120594830 - 09120475112
02632400680
بالا
پایین