هلدینگ دیاکو


دپارتمـان تخصصـی وکالت

یکی ازمشکلات بزرگ در کشور ما موضوع چک است که با توجه به مقررات مربوط به چک وعدم آشنایی مردم با این مقررات، کلاهبرداری‌های بسیاریدر این زمینه در جامعه انجام می‌شود.
خطری که در این مورد افراد را مورد تهدید قرار می دهد این است که امکانبه سرقت رفتن وگم شدن چک وجود دارد خصوصا اگر درته چک امضاءدارنده چک موجود باشد درآن صورت می‌تواند مورد جعل و کلا‌هبرداری قرار گیرد.

مورد دیگر چون چک در وجه حامل است، هر شخص اعم ازحقیقی یا حقوقی که آن را پیدا و به سرقت برد می‌تواند آن را وصول کند.

زمانی که چک حامل گم شد یا به سرقت رفت، مهمترینروش  این است که ابتدا باید ظرف یک هفته از اعلام مفقودی به بانکاعلام شود،وبه شکایت دردادگستری اقدام نماید وگواهی ارائه شکایت از دادگستری را به بانک تقدیم کند و درغیراینصورت بانک به تقاضای دارنده چک حامل، وجه رابه او پرداخت می‌کندو حال با این شرایط که به وجود آمده باید  ثابت گردد که چک دردست کسی که وصول می‌کند، سرقتی یا مفقودی استو این کار قدری مشکل و وقتگیر به نظر میرسد.

گاهی اوقات چک حامل به صورت امانت نزد کسی گذاشته می‌شود. در صورت امانی بودن چک اگر در خود چک یا قرارداد جداگانه‌ای قید نشود، صادر کننده چک میتواند به ادله اثبات دعوا استناد نماید که شامل اقرار کتبی یا شفاهی و اسناد کتبی و شهادت وهمان گواهی دادن (قانونی یا قضایی )و در نهایت قسم یا همان سوگند است انجاممی‌شود و ‌چک حامل را که امانی بوده وصول کند. و چون در قرارداد جداگانه و یا خود چک امانی بودن ذکر نشده و چک در وجه حامل است ادله لازم برای صادر کننده امانی بودن چک وجود ندارد و دادگاه رای را به نفع دارنده  چک حامل صادر می‌کندچرا که ادله قانونی و محکمه پسند دردستان کلاهبردار است.  

در پایان برای اینکه از کلاهبرداری‌های دیگران در امان بمانیم باید امانی بودن چک حامل را در خود چک و یا در قرارداد دیگری قید کنیم.

 


 

قبول وکالت در کلیه دعاوی مربوط به چک در کمترین زمان ممکن

 


 

- کلید واژگان : وکیل در کرج ، چک حامل ، روش نگارش چک ، آموزش نوشتن چک ، خطرات چک حامل ، خطرات چک امانی در وجه حامل ، چک امانی ، امانت چک ، وکیل چک

- لطفا در صورت باز نشر این مطلب ، حتما منبع ذکر شود . به این صورت ( وکیل در کرج )

- این مطلب توسط تیم توسعه و محتواسازی هلدینگ بین المللی دیاکو تهیه شده است .

 

کرج | میدان شاه عباسی | شهدای دانشجو | مجتمع اداری امیر | طبقه دوم
02632400680 - 02632207510
09120594830 - 09120475112
02632400680
بالا
پایین