هلدینگ دیاکو


دپارتمـان تخصصـی وکالت

آیا درخواست طلاق از طرف زن ممکن است؟

درخواست طلاق از طرف زن

 

قانون ایران راه‌های درخواست طلاق از سوی زن را بسیار محدود کرده است. اما در مواردی زن می‌تواند درخواست طلاق داشته باشد. برخی از موارد در زیر آمده است:

۱. درخواست طلاق به دلیل عسر و حرج

عسر و حرج به تناد قانون مدنی یعنی آنکه وضعیتی به وجود آید که طی آن گذران زندگی زوجه بسیار مشکل باشد. اگر حکم طلاق به واسطه عسر و حرج از سوی زن به دفتر ثبت طلاق فرستاده شود و مرد ظرف مدت هفت روز (یک هفته) از تاریخ ابلاغ مراجعت ننماید، به زن و شوهر ابلاغ خواهد شد که به منظور ثبت طلاق به دفترخانه مراجعه کنند.
موارد عسر و حرج در قانون مدنی آمده اما در موارد غیر از آن نمی‌توان به آسانی دادگاه را قانع کرد که مورد را مصداق عسر و حرج قلمداد کند.

۲. درخواست طلاق به علت غیبت زوج

اگر مرد به مدت چهار سال تمام هیچ خبری از او نباشد یا به معنی واقعی کلمه مفقودالاثر باشد، زن این حق را دارد که درخواست طلاق کند. البته باید قبل از صدور حکم طلاق، مفقودالاثر بودن زوج در روزنامه‌ها باید نشر آگهی شود.
در صورت پیدا شدن زوج، زن هیچ حقی ندارد مگر آنکه رجعت همسرش در زمان عده باشد.

۳. درخواست طلاق به علت نپرداختن نفقه

نفقه یعنی همه نیازهای معمول زن مانند مسکن، پوشاک، غذا، اثاثیه منزل و هزینه‌های بهداشتی و سلامتی و همینطور هزینه خادم اگر زوج عادت یا نیاز به وی به علت معلولیت یا بیماری  داشته باشد. اگر مرد نفقه را نپردازد جز در مواردی که زن مستحق آن نیست، می‌تواند باعث حکم طلاق از طرف زن شود.

۴. درخواست طلاق از طریق وکالت زن

طبق قانون ۱۱۱۹ قانون مدنی طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی در عقد ازدواج بیاورند تا زمانی که آن شروط با نص آن عقد در تضاد نباشد. در این حالت زن می‌تواند وکیل و یا وکیل در توکیل باشد و می‌تواند بر اساس آن شرط تقاضای طلاق کند.

کلید واژه‌ها :آیا درخواست طلاق از طرف زن ممکن است، طلاق از طرف زن ، وکیل طلاق در کرج،  وکیل در کرج ، وکالت ، مقالات حقوقی ، مطالبه مهریه بعد از طلاق چگونه است؟


 

ما در هلدینگ دیاکو با همراهی برترین وکلای پایه یک دادگستری در خدمت شما هستیم .

برترین وکیل‌های پایه یک کرج در دیاکو

 

 

کرج | میدان شاه عباسی | شهدای دانشجو | مجتمع اداری امیر | طبقه دوم
02632400680 - 02632207510
09120594830 - 09120475112
02632400680
بالا
پایین