هلدینگ دیاکو


دپارتمان تخصصی پلمپ دفاتر

هزینه های پلمپ دفاتر مالی :

 

حداقل هزینه جهت دریافت دفاتر مالی  ، مبلغ 180/000 تومان می باشد .

- عنـوان خـدمـات هزینه ها ( تومان )
دفاتر مالی  50 برگ 150 هزار تومان
 دفاتر مالی 100 برگ 180 هزار تومان

 

سفارش دفاتر مالیاتی خود را هم اکنون ثبت کنید :

 

 

 

0ریال
* تعیین تعداد برگ دفاتر:

02632400680
بالا
پایین