هلدینگ دیاکو


دپارتمان تخصصی کد اقتصادی

تعریف کد اقتصادی
کد اقتصادی یک شماره منحصر به فرد۱۲ رقمی است که برای شرکت نقش شناسنامه رادارد،وکد مخصوصی که مختص همان شرکت است که در واحدهای مالیاتی به فراوانی استفاده می‌شود.
در سال ۱۳۷۳قانونی وضع شد که طبق آن مقرر گردید، به اشخاص حقیقی وحقوقی که به فعالیت‌های اقتصادی می‌پردازند،شماره‌ای اختصاص یابد. این افراد موظفند شماره اقتصادی خودراروی فاکتورخرید وفروش ثبت نموده ودرمواقع لازم ارائه دهند. داشتن هرگونه فعالیت اقتصادی بدون داشتن کد اقتصادی غیرقانونی است.

برای مطالعه بیشتر

کاربرد کد اقتصادی

با توجه به اینکه فعالیت‌‌های اقتصادی زیادی درکشورما درحال انجام است، لازم است کسانی که فعال اقتصادی هستند شناخته شوند تا مورد حمایت دولت قرار گیرندوازجهت دیگردولت هم براعمال اقتصادی آنها نظارت کند. تا در جامعه از به وجود آمدن رانت‌خواری ،سوء‌ استفاده‌ها ، فعالیتهای غیرمجازوایجاد فضای ناسالم درامان باشد.

دلایل ضرورت کد اقتصادی

این کد برای استفاده ازشرکت در مناقصه‌ها، مزایده‌های خصوصی ودولتی وحتی صادرکردن فاکتوررسمی، اخذ قرارداد با شرکتهای دولتی ، اخذ گواهی ارزش افزوده، اخذ کارت بازرگانی وانعقاد قرارداد با شرکت های خصوصی حرفه‌ای است. کد اقتصادی به این دلیل درفاکتورخرید وفروش ثبت می‌شود، که بتوان سودوزیان کسب شده در هر معامله را به طور دقیق محاسبه نمود، وبا توجه با آن مالیات منصفانه ازسوی دارایی دریافت می‌گردد. اخذ این کد برای شرکت‌ها اجباری است.شاید بتوان گفت مهم‌ترین علت اخذ کد اقتصادی دوری ازمشکلات و گرفتاری‌های مالیاتی است.

کد اقتصادی
کد اقتصادی

 

کد اقتصادی برای چه کسانی است

 اشخاص حقیقی وحقوقی که به امورتولیدی،مونتاژ ،صادرات،واردات، پخشوتوزیع،وامورخدمات مشغول هستند لازم است.

چگونگی دریافت کد اقتصادی

هرشرکت یا موسسه بعد ازاینکه به ثبترسید وآگهی تاسیس آن تائید شد، باید طی دوماه دردارایی تشکیل پرونده داده وجهت اخذ کد اقتصادی اقدام نماید. وکدی که برای اشخاص حقیقی وحقوقی که به تولید کالا وخدمات اشتغال دارندوضع شده است، که این کد جهت شناسایی شرکت در واحد مالیاتی  استفاده می‌شود.اخذ این کد برای موسسسات و شرکت‌ها الزامی است.

استفاده از کد اقتصادی شما برای دیگران ممنوع است

استفاده اشخاص حقوقی وحقیقی ازشماره اقتصادی سایرین تحت هرعنوان غیرمجازوخلاف قانون مقررات است ، وتعلق مالیات متوجه شخصی است که کد اقتصادی او مورد استفاده قرارگرفته است.

هلدینگ دیاکو
کد اقتصادی

 اشخاص غیرمکلف به دریافت کد اقتصادی

1-    مساجد و تکایا
2-    اشخاص حقیقی که به فعالیت‌های هنری ازقبیل فیلم‌سازی وفعالیتهای مربوط به طراحی،خطاطی،نقاشی، ترجمه کتاب،گرافیک، ویراستاری و نویسندگی اشتغال دارند.
3-     در مواردی که توزیع کالا یا ارائه خدمات به صورت خرده‌فروشی انجام شود.مثلا فروش مواد غذایی در فروشگا‌ها، صدورفاکتور با درج کد اقتصادی الزامی نیست.اما درمورد صدور قبض صندوق،درج کد اقتصادی فروشنده در قبض مزبور الزامی است.

 

تبصره

هرگونه وجه اضافه‌‌تر برارزش کالا جهت دریافت کد اقتصادی فروشنده یا عدم درج کد اقتصادی خریدار خلاف مقررات است وبا متخلفین برابر مقررات برخورد خواهد شد.

با استفاده ازکد اقتصادی می‌توانیم فضای سالم اقتصادی به دور ازهرج ومرج‌های اقتصادی وجلوگیری از قاچاق کالا به توسعه کشور و آبادانی کشورمان کمک کنیم.

برای دریافت سهل و آسان کد اقتصادی می‌توانید از مشاورین مجرب هلدینگ دیاکو بهره ببرید.

 


کلید واژه ها : کد اقتصادی چیست, کد اقتصادی در کرج, دریافت کد اقتصادی کرج, اداره مالیات کرج, راهنمای دریافت کد اقتصادی در کرج

کرج | میدان شاه عباسی | شهدای دانشجو | مجتمع اداری امیر | طبقه دوم
02632400680 - 02632207510
09120594830 - 09120475112
02632400680
بالا
پایین