هلدینگ دیاکو


دپارتمان تخصصی
صورتجلسه شرکتها

شرکت با مسئولیت محدود نیز مانند هر شرکت بعد از ثبت اقدام و تصمیم‌گیری در اداره شرکت می‌نماید و به تناسب زمان، امکان ایجاد تغییراتی در شرکت فراهم می‌شود که نیاز به تنظیم صورت جلسه شرکت است. برای ثبت علائم تغییرات در اعلام تصمیمات و تغییرات شرکت‌ها نیاز به تنظیم صورتجلسه است.

تعریف شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود شرکت که بین یک یا دو که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل می‌شود و هر یک از شرکا به میزان سهم خود در شرکت مسئول تعهدات و قروض شرکت می‌باشند.

تنظیم صورتجلسه شرکت با مسئولیت محدود چگونه است؟

شرکت با مسئولیت محدود باید با نام (شرکت با مسئولیت محدود) در هنگام ثبت، ذکر شود.

در شرکت با مسئولیت محدود نیاز به تنظیم صورتجلسه است. این صورتجلسه، گزارش کارکرد و بیان رویدادهای مجامع و هیئت مدیره می‌باشد. بعد از تنظیم صورتجلسه شرکت هر یک  از اعضای شرکت می‌توانند با مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت اقدام نمایند.

صورتجلسه شرکتها با مسوولیت محدود
صورتجلسه شرکتها با مسوولیت محدود

صورت جلسه شرکت با مسئولیت محدود، بر اساس مرجع تصمیم‌گیری شامل صورتجلسه مجمع عمومی عادی یا سالیانه، صورت جلسه  مجمع عمومی فوق العاده و صورتجلسه هیئت مدیره تقسیم می‌شود.

هر یک از صورت جلسات نیز به انواع مختلفی تقسیم می‌شود که شامل:

مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی عادی سالیانه اگر تعداد شرکای شرکت با مسئولیت محدود بیش از ۱۲ نفر باشند،  باید حداقل در سال یک مرتبه مجمع عمومی تشکیل شود و این شرکت‌ها طبق ماده ۱۰۹ قانون تجارت باید دارای تعهد نظارت باشند.

قانون تجارت، دعوت مجمع عمومی در شرکت با مسئولیت محدود را  به عهده هیات نظارت گذاشته است. قابل ذکر است که مجمع عمومی سالیانه یا مجمع عمومی عادی در شرکت‌های سهامی  برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت تشکیل می‌شود.

انتخاب هیئت مدیره یکی از مواردی است که  جلسه شرکت در مجمع عمومی برای آن تنظیم می‌شود. هیئت مدیره به موجب ماده ۱۰۲ قانون تجارت، شرکت با مسئولیت محدود به وسیله یک یا چند نفر هیأت مدیره اداره می‌شود که این هیئت مدیره از بین  شرکای موظف یا غیر موظف که از بین شرکا یا از خارج برای مدت محدودی یا نامحدود معین می‌شود و شرکت به وسیله آن‌ها اداره می‌شود.

این شرکت‌ها مدیر عامل وجود ندارد و مدیر می‌تواند شخص حقیقی، حقوقی یا شرکت تجاری باشد.

انواع صورتجلسه هیئت مدیره شامل موارد زیر است:

۱- صورتجلسه هیئت مدیره در خصوص تغییر محل شرکت

۲- صورت جلسه هیات  مدیر در خصوص تعیین سمت و دارندگان حق امضا

مجمع عمومی فوق العاده به اعضای هیئت مدیره و سهام‌داران اصلی شرکت می‌گویند که دارای این اعضا دارای  اهداف خاصی است. مانند تغییرات اساسنامه یا انحلال شرکت، شرکا می‌توانند با اختیار حاصله از اساسنامه شرکت، نسبت به تغییرات شرکت با مسئولیت محدود اقدام نمایند.

چه تغییراتی در شرکت  با مسولیت محدود می‌توان انجام داد؟

۱- تغییر نام شرکت

۲-تغییر محل شرکت

۳-تغییر موضوع شرکت و الحاق موادی به موضوع

۴- نقل و انتقال سهم شرکاء

۵- فزایش سرمایه شرکت با ورود شریک یا شرکاء جدید

۶- کاهش سرمایه بدون خروج شریک جدید

۷- انحلال شرکت

۸- تاسیس شعبه جدید شرکت

مدارک لازم جهت تنظیم ‌صورت‌جلسه

۱- عکس آگهی تاسیس شرکت

۲- ارائه مدارک شناسایی و عکس بازرسین و اعضاءهیات مدیره

۳- درخواست کننده نوع تعقیرات را مشخص کند.

صورت جلسه‌ای که به اداره ثبت شرکت‌ها ارسال می‌شود، باید اصل صورت جلسه به همراه امضاء اعضا باشد. کپی برابر اصل آن مورد تائید نمی‌باشد.

در صورت ایجاد هرگونه تعهد و در شرکت لازم است صورت جلسه شرکت با مسئولیت محدود تشکیل شود.

برای ثبت شرکت و تنظیم صورتجلسات شرکتها می‌توانید به مشاوران و  متخصصان موسسه حقوقی دیاکو در کرج مراجعه نمایید. موسسه حقوقی دیاکو با کارآمدترین و بهترین وکلا صورت‌جلسه شرکت شما را درسریعترین زمان و با ارزانترین قیمت انجام می‌دهد.

کرج | میدان شاه عباسی | شهدای دانشجو | مجتمع اداری امیر | طبقه دوم
02632400680 - 02632207510
09120594830 - 09120475112
02632400680
بالا
پایین