هلدینگ دیاکو


دپارتمـان تخصصـی وکالت

هزینه های مشاوره حقوقی با وکیل :

 

حداقل هزینه جهت دریافت مشاوره حقوقی  ، مبلغ 100/000 تومان می باشد .

- عنـوان خـدمـات هزینه ها ( تومان )
مشاوره حضوری با وکیل  ( یک جلسه نیم ساعته ) 100 هزار تومان
مشاوره تلفنی با وکیل  ( حداکثر نیم ساعت تماس تلفنی ) 100 هزار تومان

 

سفارش خود را هم اکنون ثبت کنید :

 

 

 

1,000,000ریال
* تعیین نوع مشاوره با وکیل:

02632400680
بالا
پایین