هلدینگ دیاکو


دپارتمان تخصصی ثبت شرکت

 

مدیر های شرکت و وظایف آنها  |   قانون تجارت

ماده ۴۸ شرکت سهامی به واسطه یک یا چند نفر نماینده موظف یا غیر موظف که از میان شرکا به سمت مدیری و برای مدت محدودی معین شده و قابل عزل می باشند اداره خواهد شد.

ماده ۴۹ در صورتی که چند نفر به سمت مدیری معین شده باشند باید یک نفر از میان خود به سمت ریاست انتخاب کنند رئیس مزبور و هر یک از مدیران می توانند در صورتی که اساسنامه شرکت اجازه داده باشد با تصویب یک دیگر یک نفر شخص خارج را برا را به جای خود معین کنند ولی مسئولیت اعمال شخص خارج به عهده خود آنها خواهد بود.

ماده ۵۰ برای اینکه تعهد و تعدیه و چه سرمایه از طرف شرکا ثابت شود باید مدیر شرکت وقوع آن را به موجب نوشته که به دایره ثبت اسناد مرکز اصلی شرکت می‌سپارد و به ثبت می‌رسد اعلام نماید و باید اسامی شرکتها را با مقداری از سرمایه پرداخت شده با یک نسخه از اساسنامه و یکی از نسخه های این شرکت نامه به نوشته مزبور منظم نماید.

ماده ۵۱ مسئولیت مدیر شرکت در مقابل شرکا همان مسئولیتی است که وکیل در مقابل موکل دارد.

ماده ۵۲ مدیر ها باید یک عده سهامی را که به موجب اساسنامه مقرر است دارا باشند این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از اعمال اداری مدیرها مشترکاً یا منفردا بر شرکت وارد شود سهام مذکوره با اسم بوده و قابل انتقال نیست و به وسیله مهری که بر روی آنها زده می‌شود و غیرقابل انتقال بودن آنها معلوم و در صندوق شرکت و بیمه خواهد ماند.

ماده ۵۳ مدیر های شرکت نمی‌توانند بدون اجازه مجمع عمومی در معاملاتی که به با شرکت یا به حساب شرکت می شود به طور مستقیم یا غیرمستقیم سهیم شوند و در صورت اجازه باید صورت مخصوص آن را هم سال به مجمع عمومی بدهند.

ماده ۵۴ مدیران ۸ سهامی باید ۶ ماه به ۶ ماه خلاصه صورت دارایی و روز شرکت را مرتب کرده و به مفتشین شرکت یا همان بازرسین بدهند.

ماده ۵۵ مدیران هر شرکت سهامی باید مطابق با ماده ۹ این قانون صورت حسابی که متضمن دارایی منقول و غیر منقول و همچنین صورت مطالبات و روز شرکت باشد مرتب کنند این صورت حساب و همچنین بیلان حساب نفع و ضرر شرکت باید لااقل چهل روز قبل از انعقاد مجمع عمومی به بازرس داده شود که به مجمع مزبور بدهند.

وظایف مدیران شرکت ها در قانون تجارت

 

ماده ۵۶ از ۱۵ روز قبل از انعقاد مجمع عمومی هر صاحب سهم می تواند در مرکز شرکت به صورت حساب و صورت اسامی صاحبان سهام مراجعه کرده و از گیلان که متضمن خلاصه صورتحساب شرکت است و از راپورت و گزارش بازرسین مطلع شود .

ماده ۵۷ همه سال لااقل ۱۲۵ عایدات خالص شرکت برای تشکیل سرمایه احتیاطی موضوع خواهد شد همین که سرمایه احتیاطی به سرمایه شرکت برسد موضوع کردن این مقدار اختیاری است.

ماده ۵۸ اگر به واسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت از میان برود مدیران شرکت مکلفند تمام صاحبان سهام را برای انعقاد مجمع عمومی دعوت نمایند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رای قرار گیرد تصمیم این مجمع در هر حال منتشر خواهد شد.

ماده ۵۹ هرگاه مدیران شرکت برخلاف ماده فوق مجمع عمومی را دعوت نکردند و یا مجموعه که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانون منعقد گردد هر ذیحقی می‌تواند انحلال شرکت را از محاکم صالحه بخواهد.

ماده ۶۰ هرگاه یک یا چند نفر از ارباب سهامی که مجموعه سهام آنها لااقل معادل یک سوم سرمایه شرکت باشد که تقاضای انعقاد مجمع عمومی فوق‌العاده نمایند و منظور خود را در آن تقاضانامه تصریح نموده باشند باید مجمع عمومی به طور فوق‌العاده منعقد شود.

ماده ۶۱ مدیرهای شرکت در مقابل شرکت یا اشخاص ثالث برای تخلف از مقررات این قوانین و تقصیرات ای که در اعمال اداری شرکت مرتکب شوند موافق قواعد عمومی مسئول می باشند مخصوصاً در موقعی که منافع عمومی را تقسیم نمایند و از تقسیم منافع عمومی جلوگیری نکنند.

 

کلید واژه ها : ثبت شرکتها ، وظایف مدیرعامل شرکت، ثبت شرکت در کرج، مسئولیت های هیئت مدیره شرکت سهامی خاص، وظایف قانونی مدیران شرکتها ، وظایف مدیرعامل در قانون تجارت

کرج | میدان شاه عباسی | شهدای دانشجو | مجتمع اداری امیر | طبقه دوم
02632400680 - 02632207510
09120594830 - 09120475112
02632400680
بالا
پایین