هلدینگ دیاکو


دپارتمان تخصصی ثبت شرکت

شرکت تضامنی چیست:
شرکت تضامنی یکی از با سابقه‌ترین شرکت‌ها در دنیاست، دراین شرکت خود شرکا واعتبار آنهاست که از نظر اقتصادی معرف شرکت است.

طبق ماده ۱۱۶ قانون تجارت شرکت تضامنی شرکتی است که تحت اسم مخصوصی برای امورتجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود، اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشد، هریک ازشرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت هستند.
طبق این ماده برگزیدن نامی مشخص و مخصوص درشرکت‌های تضامنی، به لحاظ مسئولیت شرکا درمقابل اشخاص دیگر از اهمیت برخوردار است.


در اسم شرکت تضامنی باید عبارت (شرکت تضامنی ) و حداقل اسم یکی از شرکا ذکر شود.
طبق ماده ۱۱۷ قانون تجارت درصورتی که اسم شرکت مشتمل برشرکا نباشد باید اسم شریک یا شرکای ذکر شده مانند (شرکا) یا برادران قید شود.

ثبت شرکت تضامنی
برای ثبت شرکت تضامنی افراد باید قراردادی را امضا کنند، تا حدود واختیارات هریک مشخص باشد . طبق ماده 48 قانون تجارت تنظیم قرارداد باید به ثبت برسد وگرنه به موجب قانون ماده ۴۸ سند مزبورفاقد اعتبارقانونی می‌باشد.

ویژگیهای شرکت تضامنی
شرکت تضامنی باید توافق‌نامه کتبی را که شرکت‌نامه نامیده می‌شود تنظیم، و آن را به ثبت برساند، درشرکت‌نامه باید جزئیات مربوط به مشارکت، میزان ذخایر درشرکت، قبول شریک جدید و حذف شریک قدیم، سرمایه هر یک از شرکا، روش تقسیم سود و زیان، چگونگی برداشت وجه نقد به وسیله شرکا و مقدارآن ،انحلال، وتصفیه شرکت درج
گردد.

مسئولیت نامحدود شرکت‌های تضامنی
کلیه شرکاء شرکت شرکت تضامنی دارای مسئولیت نامحدود در مقابل بدهی‌های شرکت می‌باشند، یعنی اگردارایی‌های آن برای پرداخت بدهی‌های شرکت کافی نباشد،هریک ازطلبکاران می‌توانند ازاموال شخصی هریک از شرکاء مطالبات خود را تامین کنند.

انتقال مالکیت درشرکت‌های تضامنی
انتقال مالکیت دراین شرکت‌ها به سختی انجام می‌شود، برای این کارباید شرکت تضامنی قبل منحل وشرکت جدیدی تاسیس شود، برای اینکه شاید سایر شرکا مایل به همکاری با شریک جدید نباشند.

طبق ماده ۱۲۳ درشرکت تضامنی شرکا نمی‌توانند سهم خود را به دیگری منتقل کنند، مگربه رضایت تمام شرکا.
 


 

جهت مشاوره و ثبت شرکت تضامنی با ما تماس بگیرید : 02632400680

 


این مطلب در واحد تولید محتوای دپارتمان ثبت شرکت ها تهیه شده است .

کلید واژگان : ثبت شرکت تضامنی ، ثبت شرکت در کرج ، شرکت تضامنی چیست ، اداره ثبت شرکتها کرج ، قانون ثبت شرکت تضامنی

 

کرج | میدان شاه عباسی | شهدای دانشجو | مجتمع اداری امیر | طبقه دوم
02632400680 - 02632207510
09120594830 - 09120475112
02632400680
بالا
پایین