هلدینگ دیاکو


دپارتمان تخصصی ثبت شرکت

شرکت بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل می شود که شخصیت اشخاص را از حقیقی به حقوقی تبدیل می نماید.

ثبت شرکت باعث می شود فعالیت اشخاص سازماندهی بیشتری داشته باشد زیرا با ثبت ،شرکت دارای شماره ثبت و شناسه ملی اختصاصی می گردد که نمایانگر اطلاعات شرکت می باشد.

شرکت های تجاری بر هفت قسم است:

1.شرکت سهامی خاص

2.شرکت با مسئولیت محدود

3.شرکت تضامنی

4.شرکت مختلط سهامی

5.شرکت مختلط غیر سهامی

6.شرکت نسبی

7.شرکت تعاونی تولید و مصرف

 

 

شرکت سهامی خاص

شرکتی است که سرمایه ی آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت سهامداران محدود به مبلغ اسمی سهامشان است.برای ثبت شرکت سهامی خاص وجود سه نفر به عنوان اعضای هیئت مدیره و دو نفر بازرس ضروری می باشد.35% سرمایه اولیه باید در بانک واریز گردد و مدت تصدی اعضا دو سال و بازرسین یک سال میباشد شرکت سهامی خاص برای فعالیت هایی نظیر تولید قطعات خودرو ، ظروف دارویی، پیمانکاری، عمرانی ، راهسازی و ... مناسب می باشد.

شرکت با مسئولیت محدود

شرکتی است که بین دو یا چندنفر برای امور تجارتی تشکیل شده است و هریک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام تقسیم شده باشد تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.شرکت با مسئولیت محدود با دونفر اهضای هیئت مدیره قابلیت ثبت را دارد.نیاز به بازرس ندارد و نیاز به واریز سرمایه اولیه ندارد.مدت تصدی اعضای هیئت مدیره در شرکت با مسئولیت محدود،بصورت نامحدود می باشد و اقرار مدیر عامل به n تومان سرمایه کفایت می کند.شرکت با مسئولیت محدود برای فعالیت هایی نظیر تولید مواد غذایی،تجهیزات پزشکی، خدمات کامپیوتری،خدمات و نظافت ، فضای سبز، خدمات شهری و ...مناسب می باشد.

شرکت تضامنی

شرکتی است که در اسم شرکت باید اسم یک نفر از شرکا ذکر شود.شرکت تضامنی تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود.

که اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشد هریک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است.در شرکت تضامنی منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکا تقسیم می شود.شرکت تضامنی برای فعالیت هایی نظیر صرافی ها و... مناسب می باشد.

شرکت سهامی عام

شرکت هایی که موسسین آن ها بخشی از سرمایه شرکت را از محل فروش سهام به مردم تامین می کنند. این دسته از شرکت ها اصطلاحاً سهام عام نام می گیرند. به بیان دیگر می توان شرکت سهامی عام را شرکتی دانست که حداقل 51% سهام آن از طریق بورس به عموم واگذار شده باشد. در حقیقت تنها شرکت هایی که در بورس پذیرفته می شوند همین شرکت های سهامی عام هستند.

نکته قابل توجه این است که در نام شرکت های سهامی عام، باید عبارت شرکت سهامی عام به صورت پسوند یا پیشوند ذکر شود.

سرمایه شرکت های سهامی عام حداقل باید 5 میلیون ریال باشد.

شرکت نسبی

شرکت نسبی شرکتی است که تحت نام مخصوص بین دو یا چند شریک که هریک به اندازه سهم خود مسئولیت دارند فعالیت می کند. درنام این شرکت باید عبارت شرکت نسبی و نام یکی از شرکا ذکر شود. اگر نام شرکت شامل نام تمام شرکا نباشد بعد از ذکر نام یکی از شرکا باید اصطلاح و شرکا درج شود.

شرکت مختلط سهامی

شرکت مختلط سهامی شرکتی است که تحت اسم مخصوصی بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چندنفر شریک ضامن تشکیل می شود.شرکای سهامی کسانی هستند که سرمایه ی آنها بصورت سهام یا قطعات سهام در آمده و مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایه ای است که در شرکت دارند.شریک ضامن نیز کسی است که سرمایه ی او بصورت سهام درنیامده و مسئول کلیه ی قروضیست که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود.در اسم شرکت مختلط سهامی باید عبارت شرکت مختلط و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود.مدیریت شرکت مختلط سهامی مخصوص به شریک یا شرکای ضامن می باشد.

شرکت مختلط غیر سهامی

شرکت های سرمایه ای با شرکت های تضامنی ممکن است مخلوط شوند و نوع دیگری از شرکت ها پدید آید. به این طریق که یک یا چند شریک ضامن و یک یا چند شریک با مسئولیت محدود هستند. هر دو در یک شرکت واحد سهیم هستند. در مواردی که تاجری به پول و سرمایه بیشتری نیاز دارد ممکن است در شرکت خود شریک وارد کند و بعضاً مسئولیت آنان را به میزان سرمایه آن ها محدود کند و خود تمام تعهدات شرکت را ضمانت کند.

از همین رو اگر پس از استهلاک سرمایه اگر از دیون چیزی باقی مانده باشد، شرکای ضامن مسئول پرداخت ان هستند و شرکای با مسئولیت محدود در این خصوص عهده دار نخواهند بود.

پس شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای امور تجاری تحت نام مشخصی بین یک یا شریک ضامن و چند شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهم فعالیت می کند. شریک ضامن نسبت به کلیه دیون شرکت مسئول است و شریک با مسدولیت محدود به سرمایه و سهم خود دارای مسئولیت است. همچنین به موجب ماده 141 قانون تجارت در نام شرکت باید عبارت شرکت مختلط و دست کم نام یکی از شرکای ضامن قید شود.

کرج | میدان شاه عباسی | شهدای دانشجو | مجتمع اداری امیر | طبقه دوم
02632400680 - 02632207510
09120594830 - 09120475112
02632400680
بالا
پایین