هلدینگ دیاکو


دپارتمان تخصصی ثبت برند

ثبت برند بین المللی

مزایای استفاده از سیستم مادرید (ثبت بین المللی علائم تجاری)

1. بموجب مقررات سيستم مادريد علامت یا برند با توجه به قوانين داخلي کشور مبداء بررسی وسپس وارد روند ثبت بين المللي ميشود.

برای ثبت برند یا علامت تجاری ابتدا با ثبت ملي درادارات کشور مبداء صورت مي گيرد و بعد از ثبت مرحله اولیه بصورت اتومات با انتخاب كشورهاي مورد نظر در سطح بين المللي انجام ميشود.

یکی از مزایاس ثبت بین المللی برند اين است كه متقاضي با ارائه يك اظهارنامه بين الملليف از طریق اداره مالکیت صنعتی به WIPO ميتواند درصورت تمايل در 85 كشور عضو موافقتنامه و پروتکل مادرید يا تعدادي از آنها حمايت از علامت تجاري خود را درخواست کند.

2. مزيت استفاده از ثبت برند بین المللی در ساده، ارزان و موثر بودن آن است.

يعني تنها با تسلیم يک تقاضانامه بين المللي واحد به يك زبان (فرانسه، انگليسي) و پرداخت هزینه های ثبت طبق تعرفه بین المللی ، ثبت و تامين حمايت از علائم تجاری يا خدماتی دركشورهاي تعيين شده در فرم درخواست ميسر ميگردد.

همچنين درصورتيكه هرگونه تغييري در علامت ثبت مبداء از طرف دارنده آن صورت گيرد از قبيل تغيير نام، آدرس، مالكيت، تمديد و غيره ميتوان با تكميل فرمهاي مربوطه و پرداخت هزينه ای اندک تغييرات مزبور را در سطح بين المللي اعمال نمود.

 

مدارک مورد نیاز جهت ثبت برند بین المللی سیستم مادرید :

1. نامه درخواست جهت ثبت برند به صورت بين المللي ، خطاب به اداره ثبت علائم تجاري با اعلام اسامي كشورهاي مورد نظر (عضو موافقتنامه و پروتکل مادرید)

2. معرفينامه بر روي سربرگ شركت همراه با امضاء مديران و دارندگان حق امضاء همراه با مهر شركت (اشخاص حقوقي) و در صورت مراجعه وكيل رسمي برند ارائه وكالتنامه دادگستري

3. كپي مصدق شناسنامه و كارت ملي مديران و دارندگان حق امضاء شركت و روزنامه تاسيس ( ثبت شرکت ) و آخرين ثبت تغييرات شركت (اشخاص حقوقي) و ارائه كپي مصدق شناسنامه و كارت ملي (اشخاص حقيقي) و در صورت مراجعه وكيل ثبت برند رسمي ارائه وكالتنامه دادگستري

4. اظهارنامه يا اصل گواهي ثبت علامت تجاري يا ارائه كپي مصدق گواهي ثبت علامت تجاري در ايران جهت رؤيت و رونوشت آن جهت ضبط در پرونده

5. تكميل فرم مخصوص به صورت لاتين پس از مشخص شدن كشورهاي مورد نظر متقاضي

6. برگه محاسبه هزينه ها همراه با مهر و امضاء متقاضي

7. رسيد مربوط به پرداخت هزينه بررسي اظهارنامه ثبت بين المللي (پس از دريافت معرفی نامه از اداره جهت مراجعه به بانک ملي)

 

هلدینگ دیاکو


کلمات کلیدی : ثبت برند بین المللی ، ثبت در سیستم مادرید ، ثبت نام تجاری بین المللی ، مدارک ثبت برند بین المللی ، مزایای ثبت برند بین المللی ، هزینه ثبت برند بین المللی ، آموزش ثبت برند بین المللی ، ثبت علامت تجاری بین المللی.

کرج | میدان شاه عباسی | شهدای دانشجو | مجتمع اداری امیر | طبقه دوم
02632400680 - 02632207510
09120594830 - 09120475112
02632400680
بالا
پایین