هلدینگ دیاکو


دپارتمان تخصصی کد اقتصادی

هزینه های کد اقتصادی :

 

حداقل هزینه جهت دریافت کد اقتصادی  ، مبلغ 390/000 تومان می باشد .

- عنـوان خـدمـات هزینه ها ( تومان )
مشاوره و ثبت نام کد اقتصادی 12 رقمی  (9  پیگیری و مشاوره تا پایان کار )  فعلا فقط استان البرز 390 هزار تومان
دریافت کد اقتصادی 16 رقمی 150 هزار تومان
دریافت گواهی ارزش افزوده 250 هزار تومان
مشاوره مالیاتی ( جلسه یک ساعته ) 250 هزار تومان

 

سفارش کد اقتصادی خود را هم اکنون ثبت کنید :

 

 

 

0ریال
* کد اقتصادی 12 رقمی:

کد اقتصادی 16 رقمی:

گواهی ارزش افزوده:

مشاوره مالیاتی:

02632400680
بالا
پایین