هلدینگ دیاکو


دپارتمان تخصصی کارت بازرگانی

هزینه های کارت بازرگانی :

 

حداقل هزینه جهت دریافت کارت بازرگانی  ، مبلغ 450/000 تومان می باشد .

- عنـوان خـدمـات هزینه ها ( تومان )
مشاوره و ثبت نام کارت بازرگانی ( شامل ورود اطلاعات ، تنظیم مستندات ، پیگیری و مشاوره تا پایان کار )  450 هزار تومان
مشاوره و ثبت نام کارت عضویت اتاق بازرگانی ( شامل ورود اطلاعات ، تنظیم مستندات ، پیگیری و مشاوره تا پایان کار ) 450 هزار تومان
تمدید کارتهای بازرگانی ( شامل ورود اطلاعات ، تنظیم مستندات ، پیگیری و مشاوره تا پایان کار ) 450 هزار تومان
حق الوکاله وکیل ( فعلا فقط استان البرز ) 200 هزار تومان

 

سفارش کارت بازرگانی خود را هم اکنون ثبت کنید :

 

 

 

4,500,000ریال
* وکیل کارت بازرگانی ( کرج ):

02632400680
بالا
پایین