هلدینگ دیاکو


دپارتمان تخصصی
ثبت طرح صنعتی

هزینه های ثبت طرح صنعتی :

 

حداقل هزینه جهت ثبت طرح صنعتی ، مبلغ 5/300/000 تومان می باشد .

- عنـوان خـدمـات هزینه ها ( تومان )
ثبت طرح صنعتی ( شامل ورود اطلاعات ، تنظیم مستندات ، پیگیری و مشاوره تا پایان کار ) 2 میلیون و 500 هزار تومان
هزینه های دولتی و حق الزحمه ثبت اظهارنامه متقاضیان حقوقی ( شرکتها ) 1 میلیون تومان
هزینه های دولتی و حق الزحمه ثبت اظهارنامه متقاضیان حقیقی ( شخص ) 1 میلیون تومان
هزینه دو نوبت روزنامه رسمی  ( هر نوبت : 750 هزار تومان ) 1 میلیون و 500 هزار تومان

 

طرح صنعتی خود را هم اکنون ثبت کنید :

 

 

 

5,000,000ریال
* اظهارنامه طرح صنعتی:

* حق الثبت طرح صنعتی:

کرج | میدان شاه عباسی | شهدای دانشجو | مجتمع اداری امیر | طبقه دوم
02632400680 - 02632207510
09120594830 - 09120475112
02632400680
بالا
پایین