هلدینگ دیاکو


دپارتمان تخصصی
صورتجلسه شرکتها

هزینه های صورتجلسات شرکتها :

 

حداقل هزینه جهت ثبت صورتجلسات شرکتها ، مبلغ 630/000 تومان می باشد .

- عنـوان خـدمـات هزینه ها ( تومان )
تنظیم و ثبت صورتجلسه شرکتها ( شامل ورود اطلاعات ، تنظیم صورتجلسات ، پیگیری و مشاوره تا پایان کار ) 630 هزار تومان
پست مدارک به اداره ثبت ( شامل هزینه پست ، پاکت ، پیک ) 90 هزار تومان
حق الوکاله وکیل + واریزی های دولتی ( استان البرز ) 800 هزار تومان
حق الوکاله وکیل + واریزی های دولتی ( استان تهران ) 1 میلیون تومان
روزنامه رسمی ( حداقل هزینه با توجه به تعداد خطوط روزنامه رسمی ) 780 هزار تومان

 

صورتجلسه خود را هم اکنون ثبت کنید :

 

 

 

1,850,000ریال
* وکیل:

* پست مدارک:

* روزنامه رسمی:

کرج | میدان شاه عباسی | شهدای دانشجو | مجتمع اداری امیر | طبقه دوم
02632400680 - 02632207510
09120594830 - 09120475112
02632400680
بالا
پایین