هلدینگ دیاکو


دپارتمان تخصصی ثبت برند

هزینه های ثبت برند :

 

حداقل هزینه جهت ثبت برند ، مبلغ 5/250/000 تومان می باشد .

- عنـوان خـدمـات هزینه ها ( تومان )
ثبت برند ( شامل ورود اطلاعات ، تنظیم مستندات ، پیگیری و مشاوره تا پایان کار ) 2 میلیون تومان
هزینه های دولتی و حق الزحمه ثبت اظهارنامه متقاضیان حقوقی ( شرکتها ) 885 هزار تومان
هزینه های دولتی و حق الزحمه ثبت اظهارنامه متقاضیان حقیقی ( شخص ) 885 هزار تومان
حق الوکاله ثبت برند ( وکیل ) 1 میلیون تومان
هزینه دو نوبت روزنامه رسمی  ( هر نوبت : 795 هزار تومان ) 1 میلیون و 590 هزار تومان
استعلام و مشاوره جهت انتخاب نام برند  این گزینه برای مشتریان دیاکو رایگان می باشد.
لوگو رنگی 325 هزار تومان

 

برند خود را هم اکنون ثبت کنید :

 

 

 

5,000,000ریال
* اظهارنامه برند:

* حق الثبت برند:

* وکیل برند:

* روزنامه برند:

* مشاوره نام برند و استعلام:

کرج | میدان شاه عباسی | شهدای دانشجو | مجتمع اداری امیر | طبقه دوم
02632400680 - 02632207510
09120594830 - 09120475112
02632400680
بالا
پایین