هلدینگ دیاکو


دپارتمـان تخصصـی وکالت

هشت نکته مهم در خصوص سفته

ضمانت اجرائی سفته
از لحاظ حقوقی سفته سند تجاری است که صادرکننده تعهد می‌کند مبلغ معین پول را در سررسید معین یا عند المطالبه به دارنده آن بپردازد. زمانی که برای تعهد دیگران یا خودمان سفته می‌دهیم و یا پشت سفته دیگران‌ را امضا می‌کنیم نمی‌دانیم با این امضا چه تعهدی داریم یا چگونه بتوانیم از مزایای قانونی آن به عنوان یک سند تجاری استفاده کنیم. در زیر به موارد قانونی چگونگی استفاده صحیح از سفته اشاره شده است:

درج مبلغ معین برای سفته
درج مبلغ معین برای سفته یعنی تاریخی که شما به عنوان صادر کننده، سفته را به طرف مقابل خود تحویل می‌دهید.

درج مبلغ معین برای سفته
مبلغی که درحاشیه نوشته شده مثلا(بیست میلیون ریال)سقف مبلغی را تعیین می‌کند که شما می‌توانید تعهد به پرداخت آن نمایید. این سقف شما را از نوشتن دقیق مبلغ سفته بی‌نیاز نمی‌کند. پس حتما مبلغی یا نام شخص معین را که برای سفته در نظر دارید دقیقا درج کنید و به سقف مبلغی که در حاشیه نوشته شده اکتفا نکنید. به‌علاوه نوشتن مبلغ سفته به حروف اجباری است.

تعیین گیرنده وجه
در این قسمت شما می‌توانید عبارت در وجه حامل را بنویسید، یا نام شخص معینی را که سفته به نام او صادر شده درج نمایید. سفته در وجه حامل و سفته‌ای که به حواله کرد فرد معینی صادر می‌شود را می‌توان به دیگری انتقال داد. اگر نمی‌خواهید در بازار سفته شما دست به دست شود، حتما نام شخص معین را درج کنید و همچنین عبارت حواله کرد را خط بزنید و در سفته قید کنید که دارنده حق انتقال آن را ندارد.

تعیین تاریخ تادیه سفته
تادیه به معنی پرداخت پول یا وام است. تعیین تاریخ تادیه سفته را می‌توان به عنوان عندالمطالبه قرار داد و یا برای آن موعد تعیین کرد.
 
ضمانت اجرای پرداخت سفته
زمانی که سفته پرداخت نشود دارنده سفته می‌تواند‌ ظرف ده روز از سررسیدی که در سفته برای پرداخت قید شده به دادگستری مراجعه و به عدم تادیه(عدم پرداخت) سفته اعتراض نماید.

سفته عند المطالبه  

اگر سفته‌ای که در دست دارید سررسید معینی ندارد، عندالمطالبه است و باید ظرف یک‌ سال از زمان صدور سفته با ارسال اظهارنامه صادر از سوی دادگستری، به صورت رسمی پرداخت وجه آن را از صادر کننده سفته مطالبه نماید.

پیگیری اظهارنامه
باید پیگیر ابلاغ اظهارنامه به صادر کننده نیز باشید زیرا تاریخ ابلاغ اظهارنامه به صادر کننده ، تاریخ مطالبه و سررسید محسوب می‌شود و شما از این تاریخ تنها به مدت ده روز فرصت دارید که واخواست عدم تادیه را ثبت کنید. ظرف یک سال از تاریخ ثبت واخواست عدم تادیه، شما باید در دادگاه صالحه مطالبه وجه سفته را طرح نمایید در غیر اینصورت حق طرح دعوا علیه ظهرنویس ها را ازدست می‌دهید .(منظور از ظهرنویس‌ها اشخاصی که پشت سفته را امضا کرده‌اند) وشما فقط می‌توانید علیه صادرکننده سفته طرح دعوا کنید.

در پایان دقت کنید که اگر سفته‌ ای را مهر یا امضا کردید و بدون درج مطلب به کسی تحویل داده باشید با یک خطر مهم مواجه می‌شوید. شما با این کار به دارنده سفته وکالت داده‌اید سند را از طرف شما تکمیل کند، بنابراین او می‌تواند منافع خود را در نظربگیرد.


 


 

این مطلب در واحد تولید محتوای هلدینگ دیاکو ایجاد و منتشر شده است .

تاریخ : پانزدهم اردیبهشت ماه 1398

کلمات کلیدی مرتبط : وکیل در کرج ، وکالت ، دفتر وکیل خوب در کرج ، وکیل دادگستری کرج

کرج | میدان شاه عباسی | شهدای دانشجو | مجتمع اداری امیر | طبقه دوم
02632400680 - 02632207510
09120594830 - 09120475112
02632400680
بالا
پایین