هلدینگ دیاکو


دپارتمـان تخصصـی وکالت

هلدینگ دیاکو

یکی از مسائل مالی مهم در ازدواج مسئله نفقه است. نفقه عبارت است از تمامی نیازهای متعارف زن متناسب با وضعیت زن از قبیل خانه، اثاثیه منزل، غذا، لباس، دارو و درمان بوده و  از زمان عقد دائم بر عهده شوهر است.

بر اساس حکم قانون شوهر وظیفه دارد که در حد بضاعت خود منزلی مستقل و متناسب با شئونات همسرش فراهم آورد در صورتی که شوهر نتواند شرایط لازم اقتصادی و تکالیف شرعی و قانونی خود را رعایت کند در آن صورت زن می تواند از دادگاه مطالبه نفقه نماید.

آیا نفقه در ازدواج موقت هم به‌ زن تعلق می‌گیرد؟

نفقه در ازدواج دائم مطرح می‌شود در عقد موقت نفقه وجود ندارد مگر اینکه زن و مرد توافق کرده باشند.

رابطه تمکین و نفقه چگونه است؟

تعلق گرفتن نفقه به زن به دو صورت مطرح می‌شود:

۱- تمکین خاص که شامل داشتن روابط زناشویی زن و شوهر می‌باشد.

۲- تمکین عام که زن برای دریافت نفقه باید در منزل شوهر یعنی در اقامتگاه شوهر زندگی کند، مگر اینکه زمان وقوع عقد شرطی جز این شده باشد.

 زن باید از شوهر خود فرمانبرداری کند و باید رفتار مناسبی نسبت به شوهر خود داشته  باشد و بدون اجازه شوهر حق خروج از منزل را ندارد .

بر اساس ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی اگر زن از شوهر خود تمکین نکند مستحق دریافت نفقه نخواهد بود و در صورت عدم تمکین زن به او ناشزه می‌گویند.

نفقه چیست و در چه مواردی به زن تعلق می
نفقه چیست و در چه مواردی به زن تعلق می‌گیرد

 

در چه مواقعی زن می‌تواند از تمکین در برابر شوهرش خودداری کند؟

 زن می‌تواند در مواردی از تمکین در برابر شوهرش خودداری کند از جمله موارد در صورتی که مرد دارای بیماری مقاربتی باشد و در صورتی که حق تعیین محل سکونت با زن باشد و یا در محلی غیر از محل سکونت سکونت شوهر خود زندگی کند و یا در صورتی که زن بیمار باشد و تمکین برای وی ضرر داشته باشد.

آیا در دوران عقد به زن نفقه تعلق می‌گیرد؟

به محض وقوع عقد زوج مکلف به پرداخت نفقه می‌باشد و در دوران عقد زن می‌تواند از حق حبس استفاده کنند .منظور از حق حبس این است که زن می تواند تا مهریه به او تسلیم نشده از ایفای وظایف که در مقابل شوهر دارد امتناع کند به شرطی که مهریه عندالمطالبه باشد. البته بر طبق ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی به شرطی که قبلا به اختیار خود ایفای وظایف زناشویی اقدام نکرده باشد.

آیا هزینه تحصیل زن شامل نفقه می‌شود؟ هزینه تحصیل زن هزینه بر اساس نظر فقها و مراجع از شمول نفقه واجب مرد خارج است و هیچ موارد قانونی که مرد را ملزم به پرداخت هزینه تحصیل کند، در قانون نیامده است.

 محاسبه میزان نفقه بر چه اساسی صورت می‌گیرد؟

میزان نفقه بر اساس وضعیت زندگی و شئونات خانوادگی وضعیت عمومی جامعه تعیین‌کننده میزان واریزی نفقه است و در صورت اختلاف بین زوجین طبق نظر کارشناس میزان نفقه مشخص می‌گردد. کارشناس با تماس زوجین و تحقیق در خصوص شرایط زندگی آنها میزان حقوق زوجه را معین می‌کند.

دریافت نفقه در زمان ترک منزل توسط زن چگونه است؟

شوهر مکلف است در حد توان مالی خود منزلی مناسب برای زن فراهم کند در صورتیکه اقامتگاه  زن، منزل شوهر باشد و شوهر موجب آزار رساندن چه به لحاظ جسمی و روحی باشد زن می‌تواند منزل را ترک کند و حتی در زمان ترک منزل نفقه دریافت نماید.

در صورتی که زن بدون اجازه شوهر و مانع شرعی منزل را ترک کند چه آثار حقوقی دارد؟

در صورتی که زن بدون اجازه شوهر و مانع مشروع از تمکین خودداری کند از حق نفقه محروم خواهد شد و همچنین در صورت عدم تمکین زن از بعضی از موارد حقوقی مالی بعد از طلاق مانند اجرت المثل و ایام زوجیت و تنصیف اموال و دارایی‌ها محروم می‌شود و شوهر با گذشت مدتی از عدم تمکین می‌تواند با مراجعه به دادگاه حکم ازدواج مجدد بگیرد.

آیا به زنان  شاغل و ثروتمند نفقه تعلق می‌گیرد؟

در پرداخت نفقه حتی اگر زن شاغل باشد یا دارای اموال باشد و قادر به تامین نیازهای خود باشد، باز هم پرداخت نفقه بر عهده شوهر است و در پرداخت نفقه میان زنان شاغل و زنان غیر شاغل تفاوتی وجود ندارد. زن می‌تواند در مالی که دارد و یا به او ارث رسیده است، دخل و تصرف کند و حتی در مورد ثروتمند بودن زن، شوهر از پرداخت نفقه معاف نمی‌باشد.

هزینه درمان زن تا چه میزان بر عهده مرد است؟

هزینه درمان بر عهده شوهر است و جز موارد نفقه شمرده شده است این هزینه‌ شامل هزینه های متعارف می‌باشد بنابراین اگر زن دچار بیماری صعب العلاج یا خاصی شده باشد درمان آن هزینه گزاف داشته باشد، بر شوهر واجب نیست که آن هزینه‌ها را بپردازد. در این مورد قاضی رسیدگی کننده به پرونده نفقه با توجه به قانون و شرع و اوضاع و احوال زوجین و وضعیت مالی تصمیم اتخاذ خواهد کرد.

آیا مرد در صورت فقیر بودن باید نفقه بپردازد؟

پرداخت نفقه از سوی شوهر هیچ ارتباطی با ثروتمند بودن یا فقیر بودن شوهر ندارد و شوهر باید بدون توجه به وضعیت مالی زن مخارج او را  پرداخت کند.

نفقه چیست و در چه مواردی به زن تعلق می
نفقه چیست و در چه مواردی به زن تعلق می‌گیرد

 

اگر شوهر ورشکسته شود تکلیف نفقه زن چیست؟

اگر شوهر ورشکست شود اول باید نفقه زن را پرداخت کند و بعد بدهی‌هایش را پرداخت کند.

ضمانت اجرای نفقه چگونه است ؟

اگر مرد با وجود تمکین زن از پرداخت نفقه خودداری کند، زن می‌تواند با طرح دعوای حقوقی او را محکوم به پرداخت نفقه نماید. اگر دادگاه حکم پرداخت نفقه را صادر کند و مرد از پرداخت آن ناتوان باشد، زن می‌تواند از دادگاه تقاضای حکم طلاق به نماید.

 یکی از شروط ضمن عقدنامه این است که در صورتی که شوهر از دادن نفقه به زن به مدت ۶ ماه به هر عنوان نفقه زن را پرداخت نکند، زن می‌تواند از دادگاه صالحه تقاضای صدور اجازه طلاق نماید.

تکلیف نفقه زن بعد از طلاق یا مرگ همسر چگونه است؟

بعد از طلاق مرد دیگر الزام به پرداخت نفقه به همسر سابق خود را نخواهد داشت و حتی در صورتی که زن و مرد از هم طلاق نگرفته باشد، اما زن تمکین نکند باز هم مرد الزام به پرداخت نفقه زن ندارد اما در صورتی که طلاق از نوع طلاق رجعی باشد (مرد می‌تواند در این طلاق به زن خود رجوع کند) زن می‌تواند تا پایان مدت عده (۴ ماه و ۱۰ روز) در منزل همسرش سکونت نماید و مردم و مکلف پرداخت نفقه اوست اما در طلاق بائن زن حق نفقه در دوران عده را نخواهد داشت.

نفقه زن باردار قبل و بعد از طلاق یا مرگ همسر چگونه است؟

اگر زن باردار باشد تا زمان به دنیا آمدن فرزند، باید نفقه زن و فرزند را پرداخت نماید در صورت فوت همسر، زن می‌تواند نفقه خود را دریافت کند.

نفقه زن بعد از فوت همسرش چگونه است؟

زن تا زمانی که در عده وفات شوهرش است می‌تواند نفقه دریافت کند در صورتی که شوهرش دارایی داشته باشد از دارایی او نفقه داده می‌شود و اگر دارایی نداشته باشد می‌تواند بعد از مرگ از نزدیکان یا خانواده همسر نفقه دریافت کند.  

تکلیف نفقه زن در صورتی که شوهر غائب باشد چگونه است؟

در صورتی که شوهر غائب باشد زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه نسبت به دریافت نفقه دادخواست ارائه کند و دادگاه از اموال شوهر نفقه او را می‌پردازد.

یکی از نکات مهم در نفقه زن این است که نفقه زن مقدم به نزدیکان است یعنی اول باید نفقه زن را هم نسبت به گذشته و هم نسبت به آینده پرداخت کند، بعد از نفقه زن، نفقه فرزندان اولویت دارد اما اقارب مانند( فرزند، پدر، جد ، نوه، نتیجه ) همواره فقط نسبت به آینده حق مطالبه نفقه را خواهند داشت.

مزایای مطالبه نفقه و یا عدم پرداخت نفقه به دلایل قانونی توسط تیم وکلای موسسه حقوقی دیاکو

۱- مدت زمان مطالبه نفقه کمتر است .

۲-نیازی به حضور زن در دادگاه نخواهد بود.

۳- گرفتن حکم جلب مرد در صورت پرداخت نکردن نفقه بدون حضور زن

۴- وکیل می‌تواند پس از اثبات پرداخت نکردن نفقه توسط مرد طلاق زن را از مرد بگیرد.

۵-چگونگی اثبات عدم پرداخت نفقه در صورت تمکین نکردن زن از شوهر

 

ما در گروه وکلای دیاکو ، در خدمت شما هستیم .

ما برترین وکیل های کرج را گرد هم آورده ایم تا بتوانیم خدمات حقوقی خوبی را به شما ارائه دهیم .

وکیل در کرج

 

 

 
کرج | میدان شاه عباسی | شهدای دانشجو | مجتمع اداری امیر | طبقه دوم
02632400680 - 02632207510
09120594830 - 09120475112
02632400680
بالا
پایین