هلدینگ دیاکو


دپارتمـان تخصصـی وکالت

عقد اجاره بخش دوم

اجاره یکی از مهم‌ترین عقود معین است. ماده ۴۶۶ قانون مدنی درتعریف اجاره می‌گوید : اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می‌شود .

در بخش اول به موارد مهمی در مورد اجاره گفته شد، که عناوین آن عبارتند از :

۱- لازم بودن عقد اجاره
۲- باطل نشدن عقد اجاره با فوت موجر یا مستاجر مگر به دلایل قانونی
۳- ادامه عقد اجاره بدون تمدید قرارداد

اکنون به ادامه مطلب دراین زمینه می‌پردازیم.


رعایت حد متعارف در استعمال عین مستاجره

مستاجر باید در عین مورد اجاره رعایت حد متعارف را بنماید، یعنی درآن تعدی وتفریط ننماید، اگر عین مستاجره مال الاجاره ناقص یا تلف شود، مستاجر ضامن نیست اما در صورتی تعدی و تفریط مسئول خواهد بود. هر چند تلف مال به عمل مستاجر نباشد.

تکلیف مستاجر در تادیه متل الاجاره

مستاجر موظف است اجاره‌بهای خود را در موعدی که برای او در نظر گرفته شده بپردازد، درصورتی که موعدی برای آن تائید نشده باشد، پس از تسلیم عین مورد اجاره باید آن را بپردازد، درغیر این صورت موجر می‌تواند با گرفتن حکم تخلیه و دیرکرد، از مراجع قضایی درخواست رسیدگی نماید.

استفاده مال مورد اجاره

مستاجر باید مال مورد اجاره را برای همان مصرفی که در قرارداد بیان شده استفاده کند، در غیر این صورت ضامن خواهد بود، اگراستفاده عین مستاجره بیان نشده باشد مستاجر باید طبق عرف از آن استفاده کند.

عدم تعقیر عین توسط مستاجر

مستاجر حق ندارد بدون اذن مالک در عین مستاجره تعقیری دهد و اگر در آن تعقیری به وجود آورد، باید آن را به صورت اولیه برگرداند.

تعمیرات و مخارج عین مستاجره

کلیه تعمیرات و مخارجی که برای امکان انتفاع مستاجردرمال مورد اجاره است، به عهده مالک است، مگر اینکه خلاف آن شرط شده باشد.

تکلیف موجر در مورد تسلیم مال اجاره

موجر وظیفه دارد عین مستاجره را به او تسلیم کند در صورت انتفاع موجر، مستاجر می‌تواند او را ملزم به تحویل عین مستاجره دردادگاه بنماید. در صورتی که اجبار موجر ممکن نباشد، مستاجر حق فسخ خواهد داشت، درصورتی که مستاجر عقد را فسخ نکند، می‌تواند اجرت المثل عین مستاجره را نسبت به مدت تصرف از موجر بخواهد، زیرا مستاجر صاحب مال اجاره شده می‌باشد ومنافع مال متعلق به اوست.

منظور از اجاره در اجاره چیست؟

مستاجر پس از اجاره، حق اجاره دادن ملک یا مال را به غیر دارد، مگر اینکه این اختیار از مستاجر سلب شده باشد و بین طرفین توافق شده باشد که مستاجرحق اجاره به دیگری را ندارد.

در پایان با توجه به مشکلات زیاد مطرح شده بین موجر ومستاجر دردادگاه‌ها، با مشاوره دراین امور با کارشناسان آگاه به موارد قانونی می توانیم ازاختلافات ناشی از این عوامل جلوگیری کنیم.

 

لینک بخش اول : مطالبی در خصوص عقد اجاره (قسمت اول)

 


 

جهت تعیین وقت مشاوره با بهترین وکیل ها پایه یک دادگستری کرج ،

لطفا تماس بگیرید : 02632400680

 


کلید واژگان : عقد اجاره ، قرارداد اجاره ، اجاره نامه ، وکیل جهت تنظیم اجاره ، وکیل متخصص اجاره ، دعاوی اجاره ، وکیل در کرج

این مطلب در واحد تخصصی وکالت در هلدینگ دیاکو تهیه شده است ، کلیه منافع مادی و معنوی آن محفوظ است .

هلدینگ دیاکو / خرداد ماه 1398

 

کرج | میدان شاه عباسی | شهدای دانشجو | مجتمع اداری امیر | طبقه دوم
02632400680 - 02632207510
09120594830 - 09120475112
02632400680
بالا
پایین