هلدینگ دیاکو


دپارتمـان تخصصـی وکالت

 

ازدواج با اتباع خارجی

دفاتر ازدواج مکلف گردیدند تا اطلاع بعدی از اخذ و ارسال شناسنامه و گذرنامه ایرانی بانوان ایرانی که با مردان خارجی ازدواج می‌نمایند صرف نظر کرده و پس از انجام تشریفات مربوطه به ثبت ازدواج نسبت به استرداد مدارک شناسایی این گونه متقاضیان اقدام لازم معمول و فقط نسبت به ارسال خلاصه واقعه ازدواج تنظیمی آنان به ضمیمه پروانه ازدواج به شهربانی کشور یا همون اداره اقامت بیگانگان در مرکز و به شهربانی های محل در شهرستان ها اقدام مقتضی به عمل آورند بدیهی است موارد مذکور شامل حال بانوان خارجی که با مردان ایرانی ازدواج می‌نمایند به استناد بند بند ۶ از ماده ۹۷۶ قانون مدنی که مقرر می دارد هر زن تبعه خارجی دارای شوهر ایرانی طبیعی ایران محسوب می گردد نبوده و روش کنونی مبنی بر اخذ و ارسال مدارک شناسایی بانوان خارجی پس از ثبت ازدواج کماکان به قوت خود باقی است.

 

ازدواج

 

ازدواج و پروانه اقامت اتباع خارجه طبق بند ۲۲۹ بخشنامه های ثبتی در مواردی که یکی از زوجین تبعه بیگانه است باید علاوه بر گذرنامه پروانه اقامت معتبر از شهربانی یا همان نیروی انتظامی و اداره امور اتباع خارجه وزارت کشور در دست داشته باشد و محل اقامت سه ماهه یا بیشتر که در گذرنامه این قبیل اشخاص زده می شود نمی تواند پروانه اقامت برای ازدواج محسوب گردد.

 

تشریفات بعد از ثبت ازدواج زنان خارجی

با ایرانیان گرچه به مراتب مجرد بودن زن خارجی قبل از ازدواج و مرد بامرد ایرانی باید و بند ۴۰۷ و ۷۱۲ بخشنامه های مزبور از طریق اداره ثبت احوال وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران احراز شود و گواهی گردد لذا بعد از ثبت ازدواج بانوان خارجی با اتباع ایرانی گذرنامه خارجی و جواز اقامت آنها به تجویز بند ۴۱۴ همان بخشنامه که به عقد ازدواج اتباع ایرانی در آمده‌اند اخذ و به ضمیمه اعلامیه با درج مشخصات مربوطه به وسیله ثبت محل سکونت زوجین به اداره کل شهربانی یا اداره اتباع خارجه ارسال می گردد تا وفق مقررات اقدام نمایند.


لزوم احراز وجود جواز اقامت در اسناد تنظیم شده در خارج هرگاه یکی از زوجین بیگانه باشند پیش از دیدن جواز اقامت نباید عقد و شود کسی که جواز اقامت ندارد باید به اداره ثبت اطلاع داده شود تا برای رسیدگی به علت نداشتن جواز قامت به شهربانی معرفی گردد ضمن آنکه محل اقامت مندرج در گذرنامه به مدت ۳ ماه یا بیشتر نمی تواند پروانه اقامت برای ازدواج محسوب شود.


تشریفات ثبت ازدواج مرد غیر ایرانی با زن ایرانی

به دستور بند ۴۱۱ بخشنامه های ثبتی ازدواج بانوان ایرانی با اتباع خارجی و ماده ۶۰ قانون مدنی آیین‌نامه زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه و قانون ازدواج موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است و دفاتر ازدواج مکلفند شماره و تاریخ اجازه نامه را در ستون مهار ملاحظات دفتر ازدواج قید کرده و ازدواج موضوع در گذر نامه خودداری نمایند.

 

کلید واژه ها : وکیل در کرج ، ازدواج با اتباع خارجه، ازدواج با خارجی، ازدواج با افغانی، ازدواج با غیر ایرانی، ازدواج با افغانستانی، ازدواج با مرد افغانی، ازدواج با زن افغانی، ازدواج با اتباع بیگانه، وکیل ازدواج با اتباع بیگانه، ازدواج با اتباع روسیه، ازدواج با اتباع ترکیه، ازدواج برای اخذ اقامت

 

کرج | میدان شاه عباسی | شهدای دانشجو | مجتمع اداری امیر | طبقه دوم
02632400680 - 02632207510
09120594830 - 09120475112
02632400680
بالا
پایین